Przejdź do treści
s1
s2
s3
s4
Przejdź do stopki

O szkole

Treść

 

HISTORIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W TYLMANOWEJ

Początkowo w Tylmanowej funkcjonowała jedna, ośmioklasowa szkoła podstawowa. Obwód szkoły był bardzo rozległy, dlatego uczniowie z dolnej części miejscowości musieli codziennie pieszo pokonywać kilka kilometrów. W związku z tym z inicjatywy mieszkańców Zawodzia oraz ówczesnych władz Gminy Ochotnica Dolna rozpoczęto starania o stworzenie w tym miejscu szkoły. Uchwałą Rady Gminy z dnia 27 stycznia 1986 powołano trzyklasową szkołę podstawową oraz oddział przedszkolny. Pierwsi uczniowie rozpoczęli naukę 17 lutego 1986 roku. Obwód szkoły obejmował osiedla: Łęg Dolny, Króle, Mastalerze, Paluchy, Czeczugi, Rzeka, Talafusy, Zaziąbły, Klępy, Piszczki i Hardopadły. Funkcję dyrektora pełnił pan Adam Ptaszek. Kadrę nauczycielską stanowili: Maria Ziemianek, Maria Maurer i Lucyna Dybiec.

1 lutego 1990 roku dyrektorem szkoły została pani Maria Ziemianek. Dzięki staraniom rodziców, dyrektora oraz lokalnych władz rozszerzono stopień organizacyjny szkoły o klasę IV (od 1 września 1992 roku). W ramach reformy oświatowej, powołującej do życia gimnazja, Szkoła Podstawowa - Zawodzie po raz kolejny zmieniła strukturę organizacyjną – od 1 września 1999 roku do chwili obecnej jest sześcioklasową szkołą podstawową z oddziałem przedszkolnym. Sukcesywnie starano się o rozbudowę szkoły w celu poprawy warunków nauczania. W latach 2000-2005 powstał dugi, nowy budynek szkoły, w którym mieszczą się sale lekcyjne i hala gimnastyczna. Stopniowo, dzięki inicjatywie dyrektora i rady pedagogicznej oraz wsparciu lokalnych władz i rodziców, a także udziałowi szkoły w różnych projektach unijnych („Jestem ze wsi – to nie przeszkodzi mi w odniesieniu sukcesu”, „Równamy szanse – tworzymy możliwości”) powstawały nowe pracownie (komputerowa i językowa), doposażano sale lekcyjne i wzbogacano księgozbiór szkolny.

W 2005 roku w wyniku dyskusji i konsultacji z uczniami oraz rodzicami podjęto decyzję o wyborze Patrona szkoły, którym został ks. Jan Twardowski. 1 czerwca 2006 roku odbyła się uroczystość nadania imienia Szkole Podstawowej – Zawodzie.

Od 1 września 2008 roku funkcję dyrektora szkoły pełni pani Grażyna Noworolnik.

Od 1986 do 2016 w szkole pobierało naukę 584 uczniów.

W ciągu 30 lat funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w szkole uczyli następujący nauczyciele:

 1. Lucyna Dybiec (1986-2000)
 2. Zofia Kołodziejczyk (1989-2008; 2011-2012)
 3. Kazimierz Konopka (1992-1998)
 4. Rafał Wild (1999-2000)
 5. Marek Żołądź (2003-2007)
 6. Marcela Bułat (2007)
 7. Marcin Jagieła (2007-2010)
 8. Agnieszka Konopka (2008-2009)
 9. Agnieszka Mordarska (2008-2010)
 10. Maria Noworolnik (2010; 2014)
 11. Katarzyna Brynczka (2011-2012)
 12. Józef Jagieła (2014-2015)

Księża i siostry, uczący religii:

 1. S. Aniela Baster
 2. S. Anna Kozioł
 3. S. Beata Rakoczy
 4. S. Bernadetta Sadłoń
 5. S. Elżbieta Stopa
 6. S. Barbara Babiarz
 7. Ks. Stanisław Kądziołka
 8. Ks. Marek Mroczek
 9. Ks. Bogusław Woźniak
 10. Ks. Marian Dudek
 11. Ks. Łukasz Opolski

Pracownicy obsługi:

 1. Karolina Wąchała (1986-1995)
 2. Stanisław Zaziąbło
 3. Henryk Kasprzak (2004-2008)
 4. Stanisława Motor (2008)

 

 

 Zapraszamy na krótki, wirtualny spacer po naszej szkole!

260005