Przejdź do treści
s1
s2
s3
s4
Przejdź do stopki

Szkolne Koło Wolontariatu

Treść

 

Celem Koła Wolontariatu jest:

 • Zaangażowanie ludzi młodych do świadomej, dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy innym, zapoznanie się z ideą wolontariatu,
 • Rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących, pomocy otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności,
 • Aktywne działania w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej życia kulturalnego i środowiska naturalnego,
 • Wypracowanie systemu włączania młodzieży do działań o charakterze wolontarystycznym, wykorzystanie ich umiejętności w pracach na rzecz szkoły i środowiska lokalnego,
 • Przygotowanie uczniów szkoły do podejmowania działań wolontariackich na rzecz środowiska szkolnego, lokalnego i ogólnokrajowego,
 • Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej,
 • Promocja idei wolontariatu w szkole.

Klub Wolontariatu angażuje się również do prac przy obsłudze jednorazowych imprez o charakterze charytatywnym. Miejscem działań Koła Wolontariusza jest Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Tylmanowej. Koło Wolontariatu włącza się w pomoc przy przeprowadzaniu różnego rodzaju imprez szkolnych.

Szkolne Koło Wolontariatu liczy 12 członków uczniów klasy VI, VII. Zostało powołane na początku roku szkolnego 2017/18. Zgodnie z opracowanym planem działań zrealizowano zadania:

 • Szkolne Koło Wolontariatu przystąpiło do Małopolskiego projektu "Mieć wyobraźnię miłosierdzia",
 • Przed Świętami Zmarłych wolontariusze pomagali osobom starszym przy sprzątaniu mogił,
 • Pomoc w przebiegu zajęć świetlicowych (zajęcia plastyczne- np. wykonanie ozdób choinkowych, laurek dla babci i dziadka,),
 • Wykonanie rekwizytów do tańca- kwiatów dla dziewczynek, wstążek i much dla chłopaków,
 • Przygotowanie szkolnych jasełek,
 • Wyjazd z przedstawieniem jasełkowym oraz dziećmi z oddziału przedszkolnego do Domu Seniora w Ochotnicy Dolnej. (Spotkanie z okazji Dnia Dziadka),
 • Wizyta w Domu Seniora dzieci z oddziału przedszkolnego i uczniami klasy III i V. Na spotkaniu uczniowie zaprezentowali dwa tańce.

Szkolne Koło Wolontariatu na pierwszym spotkaniu zaplanowało udział w Szlachetnej Paczce. Dokonano (za zgodą wszystkich członków koła) zmian w planie pracy. W miejsce Szlachetnej paczki zorganizowano zbiórkę pieniędzy, kiermasz stroików świątecznych dla Edyty, która uległa wypadkowi w drodze do szkoły. Stroiki zostały wykonane przez opiekuna i członków Koła Wolontariatu. Zebrane pieniądze w kwocie 1000 zł przekazano rodzicom Edyty.

Wolontariusze przy współpracy z Samorządem wzięli udział w corocznej akcji "Góra grosza", "Pomóż i ty", akcji "Korek".

Uczniowie pomagali w zorganizowaniu spotkania integracyjnego z podopiecznymi OREW w Ochotnicy Dolnej które miało miejsce w naszej szkole.

Od 5.02.2018 r. przystąpiliśmy do zbiórki artykułów spożywczych, chemicznych, przyborów szkolnych, książek dla dzieci Polaków mieszkających w Kazachstanie i na Ukrainie.

260009