Przejdź do treści
s1
s2
s3
s4
Przejdź do stopki

Nauczyciele

Treść

 

mgr Grażyna Noworolnik – dyrektor szkoły

edukacja wczesnoszkolna

 

mgr Anna Beniowska – język niemiecki

 

mgr Józefa Bodziarczyk - pedagog specjalny

 

mgr Agnieszka Dyda - wos, wychowanie do życia w rodzinie

 

mgr Katarzyna Filipowicz – wychowanie przedszkolne

 

mgr Agata Gołdyn - doradztwo zawodowe

 

mgr Urszula Jasiurkowska-Radłowska - psycholog szkolny

 

mgr Elżbieta Kowalczuk - nauczyciel współorganizujący kształcenie

 

mgr Łukasz Hurkała – wychowanie fizyczne, edb, technika

 

mgr Dorota Janczura - matematyka

 

mgr s. Maria Kamińska – religia

 

mgr Anna Kasprzak – biologia, chemia

 

mgr Katarzyna Konopka-Kasprzak - edukacja wczesnoszkolna

 

mgr Krystyna Koper – historia, język angielski

 

mgr Izabela Kurnyta – język polski, biblioteka

 

ks. mgr Roman Górowski - religia

 

mgr Lucyna Piwowarczyk - język angielski

 

mgr Jadwiga Polczyk – język polski, biblioteka

 

mgr Lucyna Rozmus – edukacja wczesnoszkolna, muzyka, plastyka, pedagog szkolny

 

mgr Ewelina Sidzińska - logopeda

 

mgr Bożena Tworek - pedagog szkolny

 

mgr Maria Topolska – fizyka

 

mgr Ryszard Tylecki – geografia, informatyka, przyroda

 

mgr Maria Ziemianek – edukacja wczesnoszkolna, świetlica

 

260010