Przejdź do treści
s1
s2
s3
s4
Przejdź do stopki

Wymagania edukacyjne

Treść

 

KLASA 1
Edukacja wczesnoszkolna

J.angielski

 

KLASA 2
Edukacja wczesnoszkolna

J.angielski

 

KLASA 3
Edukacja wczesnoszkolna
Język angielski
Wychowanie fizyczne

 

KLASA 4

J.polski

J.angielski

Muzyka

Plastyka

Historia

Przyroda

Matematyka

Informatyka

Technika

Wychowanie fizyczne

 

KLASA 5

Język polski

Język angielski

Muzyka

Plastyka

Historia

Geografia

Biologia

Matematyka

Informatyka

Technika

Wychowanie fizyczne

 

KLASA 6

J.polski

J.polski 2

J.angielski

Muzyka

Plastyka

Historia

Geografia

Biologia

Matematyka

Informatyka

Technika

Wychowanie fizyczne

 

KLASA 7

Język polski

Język angielski

J.niemiecki

Muzyka

Plastyka

Historia

Geografia

Biologia

Chemia

Fizyka

Matematyka

Informatyka

Wychowanie fizyczne

 

KLASA 8

Język polski

Język angielski

Język niemiecki

Historia

Wiedza o społeczeństwie

Geografia

Biologia

Chemia

Fizyka

Matematyka

Informatyka

Wychowanie fizyczne

Edukacja dla bezpieczeństwa

 

Tematyka wdżw

260009